Rasadnik CULJAK
SORTE
Abbott
Ana
Bruno
Geneva
Hayward
Issai
Jumbo
Matua
Monty
Tamori
Weiki

Kivi

Sinonim:Aktinidija
Engleski naziv:Kiwifruit
Latinski naziv:Actinidia deliciosa L.
Actinidia chinensis Planchon je egzotična voćna vrsta koja po pomološkoj klasifikaciji spada u grupu jagodastog voća. U svijetu je poznata pod različitim lmenima: Kiwi, Yang-Tao, Chinese goosebberi, kineski ogrozd i drugim. Domovina ove višegodišnje grmolike puzavice je Kina, gdje je naročito raširena u dolini rijeke Jangce Kjang kao bujna penjačica na stablima, a na Novi Zeland ju je prenio 1906. godine James Mc Gregor. Prvi selekcioneri i uzgajivači aktinidije na Novom Zelandu bili su N. Wightman, Fred Walcker, N. Gorton i Bruno Just. U Evropu je introducirana oko 1900. godine, najprije u Englesku, a zatim u Francusku i Italiju 1903. godine Yousef i Bergamini, 1979).Kivi se po uzgoju i sadnji može usporediti s vinovom lozom. Višegodišnja je dvospolna, listopadna biljka sa listovima u obliku srca. Plod je okrugao, sa dlačicama, zelene unutrašnjosti sa crnim žilicama i sitnim košticama.Postoje i vrste bez dlačica,znatno manjih plodova,isti se mogu jesti i bez uklanjanja kože. Ugodnog je kiselkastog okusa.Upotrebljavaju se u svježem stanju i prerađeni u voćne salate, žele, sirupe, sokove i dr. Plodovi aktinidije se dobro čuvaju u hladnjači do maja mjeseca, pa je moguća njihova distribucija na tržištu za duži period. Širenje aktinidije ograničavaju uslovi spoljne sredine. Zbog toga se u nas plantažni zasadi podižu uglavnom u mediteranskom i submediteranskom području (jadranski pojas sa ostrvima, dolina rijeke Neretve, južna Hercegovina), gdje se prosječna godišnja temperatura kreće od 14,5°C do 15,0°C. Ni minimalne zimske temperature nisu suviše niske, a i pojava proljećnih mrazeva nije česta, jer ova vrsta voli topla i vlažna ljeta i blage zime.

Uzgoj

Kiviju najviše odgovara klima s toplim i vlažnim ljetima, i zimama u kojima temperatura ne pada ispod -10 stepeni C. Također, zahtijeva lagano i hranjivo, bogato zemljište. Za kivi, zemljište treba biti neutralne do slabo kisele reakcije, a u slučaju kad je prekiselo – potrebno je dodati mu mljevenog vapnenca ili dolomita. Kivi, slično kao i neke podloge vinove loze podnosi samo do 10 % aktivnog vapna u zemljištu. Zbog toga, najbolje je dati zemljište na analizu i tako ustanoviti da li ono zadovoljava tražene uslove ili ga prethodno treba popraviti. Kivi se ne smije saditi na mjestima gdje su česti jaki i suhi vjetrovi, jer mu vjetar lomi grane, a i isušuje cvjetove i listove. Ljeti mu je potrebno dosta vlage, pa ga možemo saditi samo tamo gdje mu možemo osigurati zalijevanje, odnosno navodnjavanje.Kivi je najbolje saditi u jesen, mada se sadnja može obaviti i u proljeće. Sadnice ove biljke najčešće se uzgajaju u plastenicima, pa se ne bi smjele saditi prerano u proljeće, da ne bi razlika između vanjske temperature i temperature u kojoj su uzgajane bila prevelika. Prije sadnje potrebno je na temelju analize zemljišta provesti meliorativnu gnojidbu, također najbolje je čitavu površinu prekopati do dubine od 40 cm. Kako je kivi biljka penjačica, potrebno je prije ili odmah nakon sadnje postaviti armaturu od stupova i žice. Ovu voćku najčešće uzgajamo kao dvokraki kordonac na dvije žice ili kao pergolu. Razmak sadnje pri tom treba iznositi oko 6 metara , a između svake biljke postavlja se jedan stup od drva, betona ili metala na koje se pričvrste pocinčane žice promjera 3,5 mm. Stubovi na kraju redova moraju biti jači i dobro usidreni da se armatura ne sruši.Iako je kivi dosta otporan ponekad ga napadaju neke bolesti i štetnici. Ako je posađen na težim tlima, gdje se zadržava voda, dolazi do truljenja korjenova vrata (Phytophtora spp.), sušenja rozgve (Sclerotinia spp.), bakterijske truleži cvjetova (Psaudomonas viridiflava) itd. Najbolja zaštita protiv tih bolesti je da se prilikom sadnje koristi zdravi certificirani sadni materijal, nasadi se trebaju saditi na laganom, dobro dreniranom tlu, prilikom obrade se treba paziti da se ne oštećuje korijen i stablo kivija, da se alat za rezidbu obvezatno dezinficira te da se rezidba obavlja po suhom vremenu. Od štetnika kivi uglavnom napada dudova štitasta uš (Pseudaulacaspis pentagona). Za zaštitu se koriste mineralna ulja.
BAZA ZNANJA
DODATNE POGODNOSTI ZA REGISTROVANE ČLANOVE I SARADNIKE
© 2016. moja-farma.com, Sva prava zadržana