Rasadnik CULJAK
SORTE
ABRUZZI
AMERIGO
AMFORA
AMSTERDAM F1
ANDES RS
ARANO
ARFAK F1 RS
ARMADO APRIL
AVISO
BALBOA
BALDO
BARCELONA
BELOT
BRUCE
CADILLAC
CANDID CHARM
CAPRIO
CASHMERE
CASPER
CENDIS
CLOVIS
CONCEPT
CORNELL
CORTES F1
DAYDREAM
DEENSE EXPORT
ENCANTO
ERFURTER
FARGO
FAVOLA
FLAMENCO
FREMONT
GIPSY
HISPALIS
IDOL
INCLINE
ISADORA
JEREZ
KASTOR
KERNIS
KORLANU
LECANU
LISABONA
LIVINGSTONE
MAGELLAN
MALIMBA F1
MARCHAPST, WALCHEREN WINTER
MASTER
MERIDOT
MILDIS
MINEAPOLIS
NAUTILUS
NEDCHA
NOMAD
OPTIMIST
OTIS
OVIEDO
PARADISO F1
PLANA F1 RS
SALOU
SAMPRAS
SANTAMARIA
SEOUL
SERNIO
SIERRA
SIRIA
SKYWALKER
SNOWBALL, PALL DI NEEVE
SOLIS
SPACESTAR
STARGATE
SYNERGY
TALBOT
TEMPEST
TRENT
TROFEO
TROGIRSKI RANI
TROGIRSKI SREDNJE RANI
VERONICA
WHITE EXCEL

Karfiol

Sinonim:Cvjetača
Engleski naziv:Cauliflower
Latinski naziv:Brassica oleracea var. botrytis L
Ova poljoprivredna kultura podrijetlom je s Mediterana i Bliskog istoka.Na području Mediterana, osobito u Italiji, cvjetača se uzgajala šest stoljeća pr. Kr., a u većem opsegu u Europi se počinje uzgajati početkom 12. stoljeća u Grčkoj.Najveći proizvođač cvjetače je Daleki istok, dok se u Europi najviše uzgaja u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji. Kod nas se uzgaja na čitavom području i to na kontinentalnom dijelu za jesensku potrošnju, a u priobalnim područjima za potrošnju od kasne jeseni do ranog proljeća. Već nekoliko desetljeća proizvodnja cvjetače ili karfiola (lat. Brassica oleracea var. botrytis) u svijetu, a osim u najtoplijim ljetnim mjesecima cvjetača je kod nas u proizvodnji i na tržištu prisutna gotovo cijele godine. Jestivi dio cvjetače zametak je cvata, koji se još naziva glavica, a najpoželjnije su čvrste, fine površinske strukture, bijele boje i srednje veličine do 1 kg. Odlična je dijetetska namirnica, a najviše se troši kuhana u različitim jelimaCvjetača je popularna dijetetska povrtna vrsta iz skupine kupusnjača, bogata vitaminima, mineralima i fitotvarima. Iako potrošači preferiraju cvjetaču bijelog cvata, posljednjih su godina na tržištu prisutne i obojene sorte (narančastog, zelenog, žutog i ružičastog cvata) koje se razlikuju nutritivnom vrijednosti. Sve je veće zanimanje potrošača za „novo“ povrće iz skupine kupusnjača, svijetlozelenog cvata neobična oblika koje je poznato pod nazivom šenon. Šenon je zapravo rezultat križanja dvaju varijeteta unutar vrste (lat. Brassica oleracea): brokule (B. oleracea var. italica; engl. broccoli) i cvjetače (B. oleracea var. botrytis; engl. cauliflower) na što ukazuje i engleski naziv „broccoflower“. Cilj uzgoja je cvat koji se, kao i kod cvjetače, razvija na skraćenoj stabljici no cvjetni pupovi unutar cvata šenona su izraženije krupnoće. Kod brokule se koristi cvat i vršni dio cvatne stapke, ali i postrani cvatovi, koji se nakon berbe vršnog cvata razvijaju iz pazuha listova. Kod šenona i cvjetače nije izražena vršna dominantnost te se ne formiraju postrani izboji sa cvatovima. Šenon je slatkastog okusa zbog čega je prihvatljiv u pripremi hrane za djecu. Brojnim se analizama ontogenetskih i morfoloških svojstava sorti šenona, utvrdilo da je ovo zanimljivo povrće zapravo tip cvjetače, a ne brokule. Tako sorte svijetlozelenog cvata piramidalnog oblika ubrajamo u poseban tip cvjetače – Romanesco. U usporedbi s cvjetačom bijelog cvata, šenon se ističe višim vrijednostima vitamina C, karotenoida, polifenola i visokom antioksidativnom aktivnosti zbog prisutnosti biljnih pigmenata.

Uzgoj

Uvjeti za rast i razvoj cvjetače Minimalna temperatura klijanja i nicanja cvjetače je 1 - 5°C a optimalna 20°C pri kojoj on anikne za 5 - 6 dana.Najpovoljnija temperatura za vegetativni rast cvjetače je između 13 i 18°C dok se pri temperaturama nižim od 4° a višim od 25°C rast zaustavlja. Od svih kupusnjača cvjetača je najmanje otporna na niske temperature, no, moguć je uzgoj i do 1700 m nadmorske visine. Uz temperaturu za vegetativni rast važna je i dobra opskrbljenost vodom i hranivima. Srednje teško, strukturirano te dobrog kapacitetea za zrak i vodu sa neutralnom do blago kiselom reakcijom (pH 6,2 - 6,8) karakteristike su tla najprikladnijeg za uzgoj cvjetače. Reakcija tla mjeri se pH-metrom, koji nam ukazuje točan pH tla. Traži duboko, toplo, vrlo plodno, prozračno i vlažno tlo. Osim toga traži i visoku vlagu zraka. Blaga klima sa srednjim dnevnim temperaturama ne većim od 20°C je ona u kojoj cvjetača daje opravdane rezultate. Iz tog razloga rani ljetni uzgoj moguć je samo u brdsko planinskim područjima. U kontinentalnoj Hrvatskoj cvjetača se uzgaja u projetnom te rano i kasno jesenskom periodu dok Mediteransko područje daje mogućnost uzgoja cvjetače zimi. Iz navedenog se vidi da je cvjetača kod nas prisutna na tržištu tokom cijele godine. Priprema tla za cvjetaču Za ranu projetnu sadnju osnovna obrada tla uz startnu gnojidbu s povečanom količinom fosfora i kalija obavlja se u jesen. Dobro je već i u jesen pripremiti uzdignute gredice da se u proljeće tlo što prije osuši i ugrije. Prije sadnje tlo se tretira herbicidima za tu namjenu. Može se i primijeniti i malč od biorazgradive prozirne folije koji pospješuje zagrijavanje tla a ako pak se primjenjuje crna PE folija izbjegava se upotreba herbicida.Kad se sadi u kasno proljeće ili ljeto cvjetača obično dolazi kao drugi usjev, pa nakon skidanja predkulture treba ukloniti biljne ostatke te tlo površinski obraditi da se dobije zrnasti sloj tla pogodan za sadnju te uspješno ukorijenjavanje presadnica. Prije sadnje važno je navlažiti tlo na dubinu od 30 cm na 70 - 80% poljskog kapaciteta tla za vodu. Sadnja cvjetače U dobro pripremljeno i vlagom zasićeno tlo cvjetača se sadi na razmake različitih dužina ovisno o habitusu kultivara. Raniji manje bujni kultivari tipa Erfurtski obično sade na razmak 50 x 50 cm, odnosno da se postigne sklop od 4 biljke/m2 . Bujniji kultivari se sade na razmak između redova 60 - 80cm a unutar redova 40 - 70 cm, a „mini cvjetača“ promjera glavica 5 - 8 cm sadi se u sklopu od 20 - 40 biljaka/m2 Gnojidba cvjetače Cvjetači treba osigurati mnogo hranjivih tvari tijekom cijele vegetacije, a posebice u stadiju oblikovanja „glavica“ i to 25 - 35 dana, kad biljka uzima iz tla 3/4 ukupnih količina hranjivih tvari.U tijeku rasta stabljike i listova biljke traže veće količine dušika (N), a u stadiju stvaranja cvjetnih glavica više fosfora (P2O5) i kalija (K2O).Cvjetača vrlo pozitivno reagira na gnojidbu tla stajskim gnojem i kompostom. Dok se najbolji urodi i kakvoća postižu kombiniranom gnojidbom, dakle organskim i mineralnim gnojivima. Postoji račun koji kaže da se biljkama za svakih 1000 kg cvjetnih glava treba staviti na raspolaganje čistih hranjiva, i to: dušika (N) = 40 kg, fosfora (P2O5) = 16 kg, kalija (K2O) = 50 kg.Osnovnom obradom u tlo se zorava 40 - 50 t/ha stajskog gnoja + NPK 7 - 20 - 30 ili NPK 8 - 26 - 26 u količini 10 do 15 dkg/ m2, (1 - 1,5 t/ha).Cvjetača se prihranjuje 1 - 3 puta u vegetaciji sa KAN-om u količini od 100kg/ha. Navodnjavanje cvjetače Navodnjavanje prije sadnje izvodi se samo onda kada je zbog nedostatka vlage u zemljištu otežana priprema tla za sadnju, odnosno otežana sadnja presadnica. Najčešće je ovim navodnjavanjem potrebno navlažiti sloj do 20 cm dubine. Međutim, ako je zemljište i ispod 20 cm suho, potrebno je navlažiti zemljište do veće dubine: 30, 40 ili čak do 50 cm što ovisi o osobinama zemljišta i vrsti rasada. Pravilno doziranje vode vrlo je značajno u praksi navodnjavanja. Postoje dva osnovna elementa pri doziranju vode, a to su: obrok navodnjavanja i trenutak početka navodnjavanja Trenutak početka navodnjavanja prestavlja točno oređeni trenutak dodavanja obroka navodnjavanja, što je jedan od uvijeta za uspješno i racionalno navodnjavanje. Ako se trenutak navodnjavanja određuje ″od oka″navodnjavanje je neracionalno, a može biti i štetno. Obrok navodnjavanja je količina vode koja se dodaje jednim navodnjavanjem (m3/ha ili u mm). Obrokom treba navlažiti tlo do poljskog vodnog kapaciteta što znači da obrok navodnjavanja ovisi o vrsti tla. Za određivanje obroka navodnjavanjem potrebno je poznavati vlažnost tla prije navodnjavanja te vodn asvojstva tla. Razlika između poljskog vodnog kapaciteta i trenutačnog sadržaj vode u tlu predstavlja obrok navodnjavanja. Za uzgoj cvjetače potrebno je navodnjavanjem održavati vlagu tla na 70 - 80% pojskog vodnog kapaciteta na dubini od 30cm gdje se nalazi glavnina korijena.I kratko sušno razdoblje može izazvati rano formiranje sitnih glavica. Kako bi se ostvario povoljan trenutak početka navodnjavanja i odredio obrok navodnjavanja te time omogučila rentabilna i racionalna potrošnja vode potrebno je koristiti mjerače vlage u tlu. Navodnjavanje brazdama Sistem navodnjavanja brazdama sastoji se od dovodnog kanala, razdjelnih kanala, razdjelnih brazda, brazda i prenosivih sustava. Razdjelne brazde mogu se zamijeniti plastičnim, gumenim ili metalnim cijevima koje prebacuju vodu iz razdjelnog kanala u brazde. Unaprjeđenje sistema može se vršiti upotrebom prenosivog cjevovoda. Ovim načinom mogu se dovodni i razdjelni kanali, kao i razdjelne brazde, zamijeniti cijevima. Cijevi su od lakog materijala zbog lakšeg prenošenja. Promjer im je obično 15 cm. Cijevi koje zamjenjuju razvodne kanale, odnosno razvodne brazde, imaju na sebi otvore čiji se razmak može regulirati radi mogućnosti ulijevanja vode u brazde s različitim razmakom. Za uzgoj povrćarskih kultura razmak brazdi je 50-100 cm. Za ovu metodu navodnjavanja poželjno je da teren bude relatvno ravan, s ravnomjernim padom, najpovoljniji je pad 2 - 4%. Dubina brazda je 15 - 25 cm. Obrok navodnjavanja zavisi od osobina tla, uzgajane kulture i momentalne vlažnosti tla. Ovaj način navodnjavanja ne narušava strukturu tla i smanjuje uvjete za stvaranje pokorice, a troši i manje vode-to su razlozi zašto se ta metoda, koja je jedna od najstarijih, održala i do danas. Navodnjavanje kišenjem Ovom metodom navodnjavanja voda se raspodjeljuje po površini tla u obliku prirodne kiše. Prednosti navodnjavanja kišenjem: mogućnost upotrebe u različitim topografskim uvjetima, pripremni radovi na zemljištu su nepotrebni ili minimalni, ne zauzima obradivu površinu, ne smanjuje korištenje mehanizacije, mogućnost ekonomičnog korištenja raspoložive vode zbog točnog doziranja, tlo je manje izloženo pogoršanju fizikalnih svojstava, mogućnost navodnjavanja tek zasijanih polja i mladih nasada, mogućnost primjene fertirigacije.Pri navodnjavanju kišenjem uređaj sistema zahvaća vodu iz izvora, zatim je tlači kroz cijevi i na kraju je preko rasprskivača, u obliku prirodne kiše, raspodjeljuje po površini koju navodnjava. Sistem navodnjavanja može biti: prenosiv, polustabilan, stabilan. U prenosivom sistemu svi dijelovi su prenosivi, a cijevi se spajaju brzopriključnim spojkama. polustabilni sistem ima stabilni uređaj za zahvaćanje vode i glavni cjevovod, dok su kišna krila i rasprskivači prenosivi. Glavni cjevovod je najčešće postavljen u tlu, tako da na površinu tla izlaze samo hidranti na koje se spajaju kišna krila. stabilni sistem ima sve dijelove stabilne. Rasprskivači se priključuju na cijevnu mrežu koja je najčešće postavljena u tlu. Svaki sistem navodnjavanja kišenjem se sastoji od vodozahvata, mreže cijevi, rasprskivača i armature. Vodozahvat može biti gravitacijski ili primjenom pumpnog agregata. U vodozahvatu pumpnim agregatom, voda se usisava iz izvora i tlači potrebnim tlakom kroz mrežu cijevi do rasprskivača. Pumpni agregat se sastoji od pogonskog motora i pumpe, najviše se koriste centrifugalne pumpe. Neophodno je uskladiti snagu pogonskog motora sa zahtjevom pumpe.Cijevna mreža služi da se voda provodi od izvora do rasprskivača. Ova mreža sastoji se od usisne cijevi, glavnog cjevovoda i kišnih krila. Na kišnim krilima se na određenim razmacima nalaze odvojci za spajanje rasprskivača.Rasprskivači imaju završnu ulogu u sistemu kišenja. Oni prskaju (razdjeljuju) vodu po površini tla u obliku kapljica. Budući da je njihova uloga vrlo važna, oni moraju pravilno i kvalitetno raditi. Rasprskivači se mogu razlikovati prema vodnom tlaku, dometu bacanja vode, količini izbacivanja vode, površini kišenja, intenzizetu kišenja, vrsti i broju mlaznica, načinu pogona i načinu kišenja.Za primjenu kišenja potrebno je izvršiti pravilan izbor rasprskivača. Za navodnjavanje povrćarskih kultura najpovoljnije je lagano kišenje pa će najbolji biti rasprskivači malog intenzizeta i malog dometa.Jedna od najvažnijih osobina rasprskivača jest ravnomjernost kišenja. Idealno kišenje narušava puhanje vjetra pri navodnjavanju. U pravilu pri kišenju najviše vode padne oko samog rasprskivača, a prema kraju dometa sve manje. Zbog toga se u svrhu što ravnomjernijeg kišenja po cijeloj površini rasprskivači prikladno razmještaju po površini koja se navodnjava..Osim raspskivača pri kišenju je vrlo važno postaviti najpovoljniji raspored cijelog uređaja. Položaj zahvata vode, glavnog cjevovoda i kišnih krila može biti različit. Pri izboru potrebno je voditi računa o izvoru vode, topografskim uvjetima te veličini i obliku parcela. Prema tome, za svaku parcelu je potrebno prethodno razmotriti prirodne, tehničke, tehnološke i ekonomske prilike i nakon toga odlučiti se za položaj pojedinih dijelova uređaja.Pri navodnjavanju kišenjem vrlo je važno poznavati trajanje kišenja s jednog položaja rasprskivača. Ako kišenje traje duže nego što je to potrebno, dodat će se tlu (kulturi) veća ili prevelika količina vode, koja može uzrokovati niz posljedica: pogoršanje fizikalnih svojstava tla, ispiranje hranjiva, eroziju, zaslanjivanje.U slučaju kračeg kišenja od potrebnog, tlo se neće do potrebne dubine saturirati vodom u vrijednosti poljskog vodnog kapaciteta.Obrok navodnjavanja će zavisiti od osobina tla, kulture i momentalnog stanja vlažnosti tla. Navodnjavanje "kap po kap" Na taj način omogučava se navodnjavanje u bilo koje doba dana jer ne može doći do šoka usljed primjene hladne vode na vruće biljne djelove.Izbjegavanjem vlaženja lišća izbjegava se i stvaranje povoljnih uvijeta za razvoj gljivičnih bolesti.Sustav ne radi pod velikim pritiskom pa je ujedno i narušavanje mrvičaste strukture tla povoljne za rast krastavaca smanjeno na minimum. Zbog manjeg radnog tlaka (0,3 - 1,5 bara) manji je i utošak energije.Lokalizirani dotok vode smanjuje navodnjavanu površinu pa su i gubici vode evaporacijom ili ispiranjem manji (štednja vode).Prednost navodnjavanja kap po kap je i u mogučnosti fertirigacije tj. primjeni tekućih gnojiva istovremeno s navodnjavanjem. Jedan od najznačajnijih problema navodnjavanja kapanjem je začepljenje kapaljki, bilo mehaničko ili kemijsko. Začepljenje kapaljki je izravno povezano s kakvoćom vode za navodnjavanje, te s njezinim fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim čimbenicima. Filterima se može spriječiti mehaničko začepljenje kapaljki. Kemijsko začepljenje se javlja kao posljedica stvaranja netopivih soli na samom otvoru ili unutar kapaljke.Uređaj za kapanje sastoji se od pogonskog dijela s glavom sustava, filterskog uređaja, glavnog cjevovoda, lateralnih ili razvodnih cijevi i kapaljki. Uređaj kapanja karakterizira kapaljka kao mjesto na kojem se reducira radni tlak iz cijevi i u obliku kapljice ispušta vodu na ili u tlo.Ovaj način navodnjavanja ima dva sustava: površinsko i podpovršinsko navodnjavanje. Kod površinskog navodnjavanja cijevi i kapaljke postavljene su iznad tla ili na površini tla, a kod potpovršinskog navodnjavanja one su ukopane u tlo. Berba cvjetače Cvjetača se bere ručno, rezanjem stabljike noževima sa više ili manje lišća. Na većim površinama skupina radnika reže „glavice“ te ih odlaže na prijenosnu traku kojom se cvjetača transportira do druge grupe radnika gdje se dodatno obrezuje lišće, sortiraju „glavice“ prema promjeru te pakiraju u odgovarajuću ambalažu. Cvjetača se bere kad je promjer cvata veći od 10 cm a pošto se cvatovi ne razvijaju ujednačeno berba je selektivna. S obzirom na zahtjeve tržišta ubrane „glavice“ cvjetača obrađuje se na sljedeče načine: ostavlja se zdravo lišće koje u potpunosti prekriva „glavicu“ listovi se obrežu najviše 3cm iznad površine „glavice“ a stabljika ispod zadnjeg lista koji ju štiti ostavlja se samo do 5 listova svijetlozelene boje koji prilježu uz „glavicu“ „glavica“ se ostavlja bez lišće a omata se termorezistentnom PE folijom Prinos cvjetače kreče se od 10 - 40 t/ha što je ovisno kultivaru, načinu uzgoja te veličini „glavice“ u vrijeme berbe.
BAZA ZNANJA
DODATNE POGODNOSTI ZA REGISTROVANE ČLANOVE I SARADNIKE
© 2016. moja-farma.com, Sva prava zadržana