Rasadnik CULJAK

Lucerna

Sinonim:Velika djetelina,plava djetelina, lucerka, alfa-alfa
Engleski naziv:Lucerne
Latinski naziv:Medicago sativa L.

Lucerna je višegodišnja biljka sa snažnim korijenom koji prodire duboko u tlo do 6 m. To je biljka koja ima dva stadija razvoja: prvi stadij se odigrava u prvoj godini u kojoj se lucerna uglavnom ukorjenjuje, kada je prinos sijena mali te drugi stadij koji se odigrava  u ostalim godinama, a prinos sijena je daleko veći negoli u prvoj godini.

Uzgoj

Lucerna sijana u proljetnom roku sjetve, ovisno o datumu sjetve i tipu tla, uglavnom je sada u fazi cvatnje. Prvi otkos lucerne treba pokositi u punoj cvatnji lucerne (kako bi mlade biljke uspjele sintetizirati dovoljno rezervnih organskih tvari u korijenu i kruni korijena). Drugi, i ostale otkose treba pokositi u punom pupanju pa do početka cvatnje.

Prerana košnja lucerne nepovoljno se odražava na vitalnost, odnosno na učestalost budućih košnji, kao i na duljinu korištenja lucerišta. Lucerna ima dubok korijen, a u prvoj godini njegov razvoj, naročito u dubinu, također je usporen zbog prerane košnje.  Usporeno je i obnavljanje novih grana za buduće otkose, a time je smanjena i kvaliteta. Prinos mase je također manji, visok je sadržaj vode, a nizak sadržaj suhe tvari.

Prekasnom košnjom, pak, dobijemo nešto viši prinos, ali grublju, stariju i kvalitetom lošiju hranu koju stoka nerado jede. U takovoj je krmi snižen sadržaj proteina, a povećan sadržaj celuloze.

Između pojedinih otkosa mora proći dovoljno vremena da se sintetiziraju dovoljne količine organske tvari za obnavljanje lucerne i ishranu korijena. Ovaj razmak između otkosa ne bi smio biti kraći od 35 dana.

Visina košnje ovisi o pupovima na glavi korijena, a najčešće je 4-6 cm. Posljednji otkos, pred zimu kosimo nešto više (na 10-12 cm), a za prezimljavanje i uspješno kretanje vegetacije nakon zime trebalo bi između posljednjeg otkosa ujesen do prvog mraza proći 50-tak dana.

Lucernu treba kositi predvečer.

Tradicionalno se lucerna sušila i koristila kao sijeno. Gubici su pri ovakvom načinu spremanja vrlo veliki, jer tijekom prekretanja i sakupljanja, uglavnom dolazi do otpadanja lista. Korištenjem modernih strojeva, gdje se pri košnji koriste kose s gnječilicama ili kondicionerima zelene mase, ubrzava se prosušivanje (za 1-2 dana) i smanjuju gubici. Pokošenu masu trebalo bi okrenuti odmah nakon košnje. Pri korištenju modernih strojeva, vrlo je važno da visinu košnje povećamo na 6-8 cm. Osim toga, lucernu prilikom zasnivanja lucerišta moramo posijati na dobro pripremljenoj parceli («ravna kao stol») jer rotacione kose za kvalitetan rad trebaju ravan teren. Svakako bi prije košnje trebalo poravnati krtičnjake da u zelenoj masi nema zemlje koja onečišćava i smanjuje kvalitetu hrane.

BAZA ZNANJA
DODATNE POGODNOSTI ZA REGISTROVANE ČLANOVE I SARADNIKE
© 2016. moja-farma.com, Sva prava zadržana