e - Kako ?

Anatomija puža

Puževi pripadaju grupi mekušaca kojih ima više vrsta. Mekušci su životinje bez skeleta. Puž se sastoji iz kućice i tijela.

Glava puža je jasno izdvojena s usnim otvorom, očima i dva para pipaka. Stopalo sačinjava jedan snažan mišićni organ čija je donja površina proširena u obliku tabana i služi za pričvršćavanje na podlogu i za klizanje tijela po tlu pri kretanju.

Donja površina stopala sadrži mnogobrojne žlijezde koje pri kretanju obilno luče sluz, pa puž ostavlja za sobom vidljiv srebrnasti trag. Taj sluzni sloj omogućava pužu da klizi duž oštrice žileta brijača a da se ne povrijedi.

Trup koji sadrži utrobu sa svim unutrašnjim organima većinom je vrlo obiman i ima oblik izvučene kupe. On je kod većine puževa asimetričan i spiralno zavijen.

Na gornjoj strani se nalazi plašt u obliku nabora i obuhvata tijelo poput pojasa. U ovom naboru ima najviše žlijezda, čijim djelovanjem nastaje ljustura - kućica.

Kućica ima oblik trupa i obično je spiralno zavijena. Ona potpuno skriva trup s unutrašnim organima a u nju se obično po potrebi uvlači i ostali deo tela - stopalo i glava.

Ovo bi bila osnovna anatomija puža. U nastavku je malo detaljnija anatomija vinogradarskog puza.

Vinogradarski puž

Žlijezde plašta izlučuju kod mnogih vrsta puževa i razne pigmente (boje) koji se miješaju sa materijalom iz kojeg nastaje kućica. Na taj način kućica dobija različite boje karakteristične za pojedine vrste puževa.

Oblik ljusture može da bude vrlo raznolik i u mnogim slučajevima moguće je odrediti kojoj vrsti puzeva pripada. Na kućici razlikujemo vrh-apeks, koji predstavlja njen početni i najstariji deo i osnovu (bazu) koja je većinom široka i zaravnjena. Na završetku ljusture nalazi se njen otvor, koji se označava i kao grotlo ili usta. Kućica je obično zavijena na desnu stranu, tj. spirale njenih zavijutaka većinom se kreću na desno.

U unutrašnjosti kućice nalazimo jedan stubić (vreteno) koji se pruža od vrha prema osnovi. On sačinjava osovinu kućice. Pomoću jednog uzdužnog mišića zvanog muskulus kolumelaris, koji se odvaja od muskulature stopala i pričvršćen je za vreteno čime je telo vinogradarskog puža sraslo sa kucicom. Taj mišić služi za uvlačenje tela puža u kućicu, prvenstveno glave i stopala. Zato je izvlačenje puža iz kućice moguće tek kada se ovaj mišić prekine ili odvoji od vretena.

Uzgoj puževa
Puževi u ishrani ljudi
Upozorenja budućim uzgajivačima puževa
Farma puževa
Ishrana puževa
Razmnožavanje vinogradarskog puža
Skupljanje puževa

DODATNE POGODNOSTI ZA REGISTROVANE ČLANOVE I SARADNIKE
© 2016. moja-farma.com, Sva prava zadržana