e - Kako ?

Skupljanje puževa

Informacije za sve one koje zanima kada su najpoviljniji periodi u toku godine za sakupljanje puževa.

Za vrijeme maglovitih dana pri kraju oktobra i prvih dana novembra mjeseca vrijeme je za sakupljanje puževa. Sakupljači će ih naći duž željezničkih nasipa, između plotova, na kraju travnatih jaraka, na gomilama kamenja, pukotinama međa i u šumama. Sakupljeni puževi su vrlo cenjeni i traženi. Međutim, sakupljanje puževa je dozvoljeno od 1. juna do 1. oktobra. Meso puža iz uzgajališta je ipak skuplje zbog finoće i sočnosti, pogotovo ako je uzgajivač posljednjih dana prije zimskog sna pružio puževima tečniju i biranu hranu koju puž nije u stanju da pronađe u prirodi, na slobodi.

Sakupljačima se nema šta posebno preporučiti, jer uspjeh njihovog truda zavisi od njihove sposobnosti, iskustva i uočavanja mjesta gde će ih najviše naći. Jedini savjet je da se pri predaji tako skupljenih puževa, pošto su tada zatvoreni, prvo proveri da li su dobro zatvoreni, to jest da im je poklopac solidno izgrađen jer to kupci naročito traže i da budu očišćeni od eventualne nečistoće (zemlje, lišća, itd). Drugim riječima da nivo higijene u toku predaje bude na odgovarajucem nivou.

Proljećni period sakupljanja puževa počinje prvih dana aprila meseca. Kada se puževi, sa rastom temperature i pod proljetnim kišicama bude, razbijaju poklopac i idu u potragu za hranom. Zbog gladi napušta ih svaka opreznost i događa se, suprotno njihovim navikama, da izlaze iz kućice u sred dana. Ovo je najpovoljniji period za sakupljanje puževa. Sakupljači skupe i po 30-40 kg puževa dnevno. Istina, puževi se mogu sakupljati i u sledecim mesecima sve do septembra.

Otkupna cijena puževa u aprilu i maju je niža od otkupne cijene puževa sakupljenih u julu i avgustu, koja je dvostruka. Cijena puževa sakupljenih u septembru mjesecu je trostruko veća. Zato je u interesu samog uzgajivaća da do tog vremena prikupljene puževe drži u svom uzgajalištu. Cijena puževa na svjetskom tržištu kreće se oko 3 evra po kilogramu.

Uzgoj puževa
Puževi u ishrani ljudi
Upozorenja budućim uzgajivačima puževa
Farma puževa
Ishrana puževa
Razmnožavanje vinogradarskog puža
Anatomija puža

DODATNE POGODNOSTI ZA REGISTROVANE ČLANOVE I SARADNIKE
© 2016. moja-farma.com, Sva prava zadržana