21.12.2016.
STANJE I PROBLEMATIKA U PROIZVODNJI SADNOG MATERIJALA VOĆA U FEDERACIJI BiH

Svi oni koji ozbiljno promišljaju o proizvodnji voća i podizanju plantaža, svjesni su činjenice što im znači odabir kvalitetnog sadnog materijala. Naime, podizanje voćnih plantaža je vrlo ozbiljan i zahtjevanposao i velika investicija, koja se pokreće sa ciljem da kroz duži vremenski period investitoru osigura odgovarajuću dobit, njegovim uposlenicima plaće od kojih će moći pristojno živjeti i naravno uredno servisiranje obaveza prema državi.

Puno je faktora da bi se ovaj posao kvalitetno obavio. Jedan od njih, možda i najvažniji je svakako odabirkvalitetnog sadnog materijala. Tvrtka RASADNIK ČULJAK d.o.o. iz Čapljine jedan je od registriranih proizvođača sadnog materijala voća u Federaciji BiH. Specijalizirani su za proizvodnju sadnica mediteranskog voća (Citrusi, Masline, Kiwi, Smokve, Šipak-Nar itd.), pa ipak, naš sadni materijal prodaje se širom Bosne i Hercegovine a dio proizvodnje izvoze u zemlje iz okruženja.
Međutim, neovisno o kojem proizvodnom programu se radilo (mediteranski ili kontinentalni), problematika nas rasdničara je vrlo slična. Naime, činjenica je da rasadničarska proizvodnja kao jedan vrlo važan segment poljoprivredne proizvodnje ne zauzima odgovarajuće mjesto na listi prioriteta onih koji kreiraju strategiju razvoja poljoprivredne proizvodnje. Zahvaljujući ne transparentmom gospodarenju državnim zemljištem od strane uprave lokalnih zajednica, rasadničari (velika većina njih) prisiljena je da svoju proizvodnju pokreće na malim često dislociranim parcelama što im uveliko otežava i poskupljuje proizvodnju. Na taj način domaći kupac mora kupovati skuplje sadnice a rasadničari, oni koji izvoze svoje proizvode, gube korak sa inozemnom konkurencijom. Kvalitetna proizvodnja sadnog materijala ne može se organizirati bez kvalitetne podrške odgovarajućih lokalnih i državnih institucija!

Primičući se Evropskoj Uniji BiH usvaja i odgovarajuće standarde koji važe u EU. To važi i za rasadničarsku proizvodnju. Mi rasadničari moramo našu proizvodnju podići na viši nivo. To znači u BiH se do sada proizvodio uglavnom standardni sadni materijal CAC KATEGORIJE (Conformitas Agraria Communitatis).
Taj sadni materijal ima odgovarajuću Potvrdu o kvalitetu i zdravstvenom stanju. Ona se odnosi na sortnu čistoću podloge i plemke kao i njihovo zdravstveno stanje kada su u pitanju karantenski i opasni ekonomski štetnici i bolesti. Međutim to nije apsolutno zdrav sadni materijal. Evropska Unija je gotovo u potpunosti prešla na višu kategoriju proizvodnje sadnog materijala a to je CERTIFICIRANI SADNIMATERIJAL. Ova kategorija sadnog materijala jamči kupcu da je kupio i posadio apsolutno zdrav sadni materijal odgovarajuće sortne čistoće kako podloge tako i plemke. Rasadničari iz BiH također MORAJU DOBITI ODGOVOR KAKO pokrenuti proizvodnju Certificiranog sadnog materijala iz razloga da bi u prvom redu omogućili našim - domaćim kupcima da mogu kupiti i podizati plantaže voća sa kvalitetnim sadnim materijalom i drugo dabi bili konkurentni proizvođačima iz EU.

Sandra Šabić

dipl.ing.agronomije

KiviLimeta
TVSA - Darovi prirode
DODATNE POGODNOSTI ZA REGISTROVANE ČLANOVE I SARADNIKE
© 2016. moja-farma.com, Sva prava zadržana