Partneri i saradnici
Dr Amir Ganić

Docent

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr Drena Gadžo

Vanredni profesor

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr Emir Džomba

Vanredni profesor

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr Hamdija Čivić

Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine

Dr Muhamed Brka

Redovni profesor

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr Pakeza Drkenda

Vanredni profesor

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr Sabahudin Bajramović

Redovni profesor

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr Sanja Oručević-Žuljević

Vanredni profesor

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kikić Senad

dipl.ing. agronomije

Stručni savjetnik - Fedralni zavod za poljoprivredu BiH

Mr Adnan Čučuković

Diplomirani je bachelor inženjerske mikrobiologije te magistar ekologije

Sandra Šabić

dipl.ing.agronomije

Tarik Kapetanović
DODATNE POGODNOSTI ZA REGISTROVANE ČLANOVE I SARADNIKE
© 2016. moja-farma.com, Sva prava zadržana