Rasadnik CULJAK
RIJEČ STRUČNJAKA
Dr Hamdija Čivić
Dr Pakeza Drkenda
Dr Drena Gadžo
Veterinarski fakultet UNSA
Kikić Senad
Dr Muhamed Brka
Dr Sanja Oručević-Žuljević

Šta su aditivi u namirnicama

Pod prehrambenim aditivima se podrazumijevaju hemijske materije, koje se bez obzira na njihovu hranjivu vrijednost ne koriste kao namirnice, ali se prehrambenim proizvodima dodaju radi poboljšanja organoleptičkih osobina ili produženja njihove održivosti.

U prehrambene aditive se ne ubrajaju materije koje se dodaju u prehrambene proizvode radi poboljšanja njihove prehrambene vrijednosti (proteinski preparati i sl), kuhinjska so i kontaminenti bilo kojeg porijekla.

Aditiv je svaka supstanca koja se, bez obzira na njenu hranljivu vrijednost, ne koristi kao namirnica niti predstavlja karakterističan sastojak namirnica, ali se iz tehnoloških razloga namjerno dodaje prehrambenom proizvodu u toku proizvodnje, prerade, pripreme, obrade, pakovanja, transporta ili čuvanja, pri čemu sama, direktno ili indirektno preko svojih međuproizvoda, postaje sastojak prehrambenog proizvoda, ili se to s razlogom može očekivati.

Prema važećem Pravilniku:

Aditivi i njihove smjese mogu se dodavati u prehrambene proizvode samo:

 • ako su uključeni u Pozitivnu listu, osim prirodno-identičnih i vještačkih aroma, koje se mogu dodavati samo u količini koja nije štetna po zdravlje ljudi;
 • ako se dodaju u količini koja je dozvoljena odgovarajućim propisima ili u najmanjoj količini koja je tehnološki opravdana, ako drugačije nije propisano;
 • ako se njihovim dodavanjem ne smanjuje hranjiva vrijednost namirnice;
 • ako bitno ne utiču na prirodne osobine mirisa i okusa prehrambenog proizvoda, osim ako im to nije namjena;
 • ako se njihovim dodavanjem ne stvaraju toksične materije u prehrambenim proizvodima u toku njihove prerade, čuvanja i upotrebe;
 • ako se mogu identifikovati (vrsta i količina) u proizvodima, osim ako se u toku tehnološkog procesa ne uklanjaju iz proizvoda;
 • ako je njihova upotreba tehnološki opravdana.

β-glukani

β-glukani posjeduju osobine koje se mogu koristiti u ishrani s ciljem kontrole tjelesne mase, preveniraju kancer debelog crijeva, dok zobeni rastvorljivi ß-glukan ima potencijal da smanji nivo LDL-a i ukupnog holesterola u krvi.

Značajan izvor β-glukana su ječam i zob. Približan sadržaj β-glukana u ječmu je oko 7% i u zobi oko 5%, dok je kod pšenice oko 1%. U brašnima sadržaj β-glukana može jako varirati zavisno od vrste žita, uzgoja i sorte. Pljevice ne sadrže β-glukan.

E brojevi

 • Većina prehrambenih aditiva označena je tzv. E – brojem.
 • Ovaj broj služi za identifikaciju toksikološki ispitanih i u Europskoj uniji dopuštenih aditiva.
 • Popis započinje s brojem E 100 (curcumin-bojilo).
 • Većina ostalih aditiva označena je troznamenkastim brojevima, iako postoje iznimke s brojevima i preko 1000, npr. E 1520 (propilenglikol / tvar za zadržavanje vlage)
 • Svaki broj predstavlja pojedini aditiv, a prema specifičnoj skupini znamenaka unutar toga broja prepoznaju se aditivi prema svom funkcionalnom djelovanju
 • E-sustav numeriranja uveden je u Evropi zbog lakšeg reguliranja prehrambenih aditiva koji su već bili u upotrebi, te kako bi se olakšala njihova identifikacija.
 • Ubrzo je ovaj način prihvaćen i od strane Codex Alimentarius Commission, tijela Svjetske zdravstvene organizacije.
 • Svaki broj identificira određeni aditiv, a prefiks „E“ označava da se radi o aditivima koji su primjenjivi u Europi, te da proizvođač garantira neškodljivost svog proizvoda, odnosno aditiva

Dr Sanja Oručević-Žuljević

Vanredni profesor

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Svi tekstovi

DODATNE POGODNOSTI ZA REGISTROVANE ČLANOVE I SARADNIKE
© 2016. moja-farma.com, Sva prava zadržana