Rasadnik CULJAK
RIJEČ STRUČNJAKA
Dr Hamdija Čivić
Dr Pakeza Drkenda
Dr Drena Gadžo
Veterinarski fakultet UNSA
Kikić Senad
Dr Muhamed Brka
Dr Sanja Oručević-Žuljević

Zimska rezidba

Jedan od najvažnijih poslova u savremenim zasadima voća jeste zimska rezidba Osnovni cilj rezidbe voćaka je uspostava ravnoteže između vegetativnog i generativnog potencijala.

Zimska rezidba se obavlja u periodu mirovanja voćaka, od opadanja lista do kretanja vegetacije.  U područjima toplijeg klimata rezidba se može kontinuirano izvoditi u toku cijelog perioda mirovanja, a u kontinentalnom području u periodima kada se dnevne temperature ne spuštaju ispod 0°C. Pri niskim temperaturama može doći do oštećenja kambijuma na mjestu presjeka, što ima za posljedicu teže zarastanje rana. Kod nekih voćnih vrsta u periodu mirovanja lako dolazi do lomljenja grana (kruška), pa se zimska rezidba obavlja neposredno pred kretanje vegetacije, kada je usljed kretanja biljnih sokova povećana elastičnost drveta.

U toku zimske rezidbe mogu se obavljati zahvati koji stimuliraju vegetativni porast ili bujnost i oni koji stimuliraju rodnost. Često se kombinuju, jedni i drugi, u cilju uspostavljanja ili održavanja ravnoteže između rasta i rodnosti. Oni se mogu izvoditi na jednogodišnjem drvetu i na granama različite starosti, i, shodno tome, različita je i tehnika njihovog izvođenja. Zimska rezidba je značajna za sve periode uzrasta, u toku formiranja uzgojnog oblika i u periodu plodonošenja.

Prelaskom na savremene i intenzivne zasade i uvođenjem novih oblika krošnje  uveliko je olakšano izvođenje mnogih pomotehničkih mjera, a posebno rezidbe.

Za pravilno izvođenje zimske rezidbe osnovni preduslov je pravilno formiranje oblika krošnje. Ukoliko su napravljene greške u formiranju pravilnog oblika krošnje, pogotovo ako grane nisu razvedene (formiran ugao otklona), rezidbom je kasnije teško uspostaviti ravnotežu  između rodnosti i vegetativnog porasta. Za definisanje rezidbe u rodu, mora se poznavati sorta, starost, karakteristike rasta i rađanja, količina i stanje rodnih pupoljaka, realizacija rodnog potencijala u datim agroekološkim uslovima, vegetativni porast, opšti izgled stabala, uslovi agrotehnike, itd. Voćna stabla u rodu orezuju se prema morfološkim osobinama rodnih grančica, intenzitetu vegetativnog porasta i količini i stanju rodnih pupoljaka.

ZAHVATI U TOKU ZIMSKE REZIDBE

Zahvati koji se obavljaju u toku zimske rezidbe mogu se sistematizovati u dvije grupe:

 1. zahvati na jednogodišnjim djelovima krošnje – ljetorastima
 • prikraćivanje;
 • prorjeđivanje;
 • savijanje i formiranje ugla otklona;
 • rovašenje;
 • odstranjivanje pupoljaka;
 1. zahvati na višegodišnjim djelovima stabla
 • prikraćivanje grana;
 • odstranjivanje grana;
 • korekcija ugla otklona;
 • savijanje;
 • rovašenje;
 • prstenovanje;
 • paranje kore.

Dr Pakeza Drkenda

Vanredni profesor

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Svi tekstovi

DODATNE POGODNOSTI ZA REGISTROVANE ČLANOVE I SARADNIKE
© 2016. moja-farma.com, Sva prava zadržana