Rasadnik CULJAK
RIJEČ STRUČNJAKA
Dr Hamdija Čivić
Dr Pakeza Drkenda
Dr Drena Gadžo
Veterinarski fakultet UNSA
Kikić Senad
Dr Muhamed Brka
Dr Sanja Oručević-Žuljević

Značajna uloga za certifikaciju sjemena putem OECD-Međunarodna organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj

Sjeme certificirano prema OECD shemi za upotrebu unutar EZ-a mora imati etikete na kojima je štampano: Pravila i standardi EZ-a ili slične riječi.

U okviru 200 vrsta, trenutno je moguće certificirati po ovim shemama 54.000 sorti. U članstvu OECD-a je trenutno 58 zemalja (33 stalne članice i 25 koje nisu stalne članice ali prate samo određene sheme). Ove zemlje su  uključene u globalni sistem certificiranja sortnog sjemenskog materijala prema standardnim kodovima za službeno potvrđivanje sjemena u poljoprivredi namjenjenog međunarodnoj trgovini sjemena i prihvaćanju pravila koje organizacija određuje za stavljanje sjemena u promet na području zemalja članica EU, ali i onih koje to nisu, a prihvaćaju OECD shemu.OECD organizacija se ne propisuje certifikacijske sheme organskog sjemena.Za neke biljne vrtste (ljekovito, aromatično, začinsko bilje i dr.) nisu propisane međunarodne sheme. Ostavljena je mogućnost da svaka zemlja propisuje svoje standarde, tzv.volonterske sheme. To se radi preko nacionalnog Odbora za standardizaciju.

Organizacija koja standardizira postupke certifikacije sjemenskog korompita (seed potatos) UNECE sa sjedištem u Ženevi (www.unece.org). sjemenski kropmpir u prometu na tržištu EU prati biljni pasoš, a na svjetskom tržištu FAO certifikat.

 

Sjeme se mora ispitivati u laboratoriji akreditiranoj prema standardima ISTA-e. Rezultat ispitivanja sjemena se potvrđuje putem narandžastog (Orange) međunarodnog certifikata za svaku partiju/lot sjemena.

Ako uslijed nekog razloga partija ne ispunjava zahtjeve za uzorkovanje prema ISTA-i moguće je izdati plavi (Blue) certifikat. Rezultate ispitivanja koriste samo klijenti i oni ne predstavljaju partiju sjemena službeno. Kvalitet domaćeg sjemena se ne utvrđuje po ISTA pravilima jer niti jedna laboratorija u BiH nije akreditovana kod ove međunarodne asocijacije.  


Kikić Senad

dipl.ing. agronomije

Stručni savjetnik - Fedralni zavod za poljoprivredu BiH

Svi tekstovi

DODATNE POGODNOSTI ZA REGISTROVANE ČLANOVE I SARADNIKE
© 2016. moja-farma.com, Sva prava zadržana