Rasadnik CULJAK
RIJEČ STRUČNJAKA
Dr Hamdija Čivić
Dr Pakeza Drkenda
Dr Drena Gadžo
Veterinarski fakultet UNSA
Kikić Senad
Dr Muhamed Brka
Dr Sanja Oručević-Žuljević

Zašto BiH uvozi sjemenski materijal

BiH je gotovo potpuni ovisnik o uvozu sjemena najvažnijih ratarskih kultura kao što su: kukuruz, pšenica, ječam, raž, zob, heljda, krompir, soja, suncokret, uljana repica,  djetelina, povrće, trave i dr, kao i gotovo svih inputa u poljoprivredi. Uvoz sjemena strnog žita i kukuruza na godišnjem nivou iznosi cca 20 miliona BAM, ne računajući sjemnski krompir, sjeme povrća, krmnog, industrijskog bilja i td.

Na površinama koje se obrađuju (cca 200.000 ha) proizvodnja je  vrlo niske razvijenosti i vrlo slabe unutrašnje i vanjske konkurentnosti, što je uglavnom rezultat pogrešno vođene agrarne politike.

Sjemenska proizvodnja u BiH je svedena na cca 1.000 ha. Sa te površine se obezbijedi 15-20% domaćih potreba. Primjera radi susjedna Hrvatska organizuje sjemensku proizvodnju na 18-20.000 ha, a Austrija, kao izrazito alpska zemlja, na 30-32.000 ha. Zastarjeli sortiment u BiH. Sortna lista BiH je objavljena 2010. godine, zadnji upis novih sorti je bio 2011. godine. Do danas niti jedna nova sorta nije upisana u Sortnu listu BiH, što se direktno odražava na domaću sjemensku i merkantilnu proizvodnju. Naime,  rad Zajedničke komisje za sorte BiH je blokiran od strane entiteta RS. U međuvremenu je RS objavila tzv. Popis ili katalog sorata RS, na koji je uvrstila neke nove sorte bez prethodnog ispitivanja u agroekološkim uslovima BiH, što državni zakon izričito zabranjuje. Uvoz takvog sjemena se obavlja preko graničnih prijelaza koji su, uslovno rečeno, na teritoriji RS, a omogućavaju ga fitosanitarni insprektori RS. S druge strane, takvo sjeme se ne može legalno naći na teritoriji FBiH, jer bi u tom slučaju djelovale nadležne inspekcijske službe.   

BiH nije članica međunarodne asocijacije za ekonomski razvoj OECD, što znači da domaće sjeme nema istu vrijednost kao sjeme proizvedeno po međunarodnoj OECD shemi u zemljama EU, pa se kao takvo ne može izvoziti na vanjska tržišta.


Kikić Senad

dipl.ing. agronomije

Stručni savjetnik - Fedralni zavod za poljoprivredu BiH

Svi tekstovi

DODATNE POGODNOSTI ZA REGISTROVANE ČLANOVE I SARADNIKE
© 2016. moja-farma.com, Sva prava zadržana