NAši stučnjaci

Oliver Stanković

Oblast: svinjarstvo

Uža stručna oblast: farmski menadžment

Preko 20 godina iskustva u svinjarstvu, prvenstveno u vođenju velikih farmi. Kroz obuke u Danskoj stekao nova iskustva i veštine u intenzivnoj svinjarskoj proizvodnji i svoje znanje implementirao u Delta Agraru, a kasnije i na Edu Farmu. Učestvovao u mnogim projektima izgradnje i postavljanja menadžmenta mini farmi i velikih farmskih sistema.

Milan Vidaković

Oblast: svinjarstvo

Uža stručna oblast: ishrana i tehnologija uzgoja životinja

Produkt menadžer za svinjarstvo, zadužen za praćenje i formulacije premiksa, smeša i superkoncentrata za ishranu svinja u Patent Co. firmi, kao i razvoj novih proizvoda. Zadužen i za ishranu i rezultate na Edu Farmu, kao i pravljenje namenskih receptura za manje i veće farme.

Teodora Vasiljević

Oblast: svinjarstvo

Uža stručna oblast: reprodukcija i ponašanje svinja

Preko 20 godina iskustva u reprodukciji svinja, veliko iskustvo u samom uzimanju semena, pripremi i osemenjavanju krmača. Dodatno iskustvo stekla kroz brojne seminare i obuku u Danskoj. Nosilac dve specijalizacije iz oblasti reprodukcije. Autor i koautor mnogih knjiga u oblasti svinjarstva.

Žarko Avramov

Oblast: svinjarstvo

Uža stručna oblast: zdravstvena problematika i patologija svinja

Karijeru započeo kao šef veterinarske službe na velikoj svinjarskoj farmi, gde provodi 10 godina stiče veliko praktično iskustvo u preventivi i lečenju svinja. Obdukcije i patologija predstvaljaju poseban deo njegove ekspertize. Pored iskustva na regionalnom nivou, učestvovao u rešavanju problema na farmama u inostranstvu, i kao predavač na seminarima.

Bojan Vujić

Oblast: svinjarstvo

Uža stručna oblast: zdravstvena zaštita svinja

Na Edu Farmu počinje kao veterinar zadužen za brigu o zdravstvenom statusu životinja, gde pokazuje izuzetno zalaganje, i uz dodatne obuke u Danskoj postaje upravnik farme na Edu Farmu.

Ištvan Šomođi

Oblast: svinjarstvo

Uža stručna oblast: ishrana svinja i digestivni poremećaji

Preko 20 godina iskustva u ishrani životinja, pre svega svinja. Trenutno fokus njegovog rada predstavljaju istraživanja i razvijanje novih proizvoda, u cilju rešavanja izazova u svinjarskoj proizvodnji. Već dugi niz godina učestvuje u rešavanju različitih problematika u intenzivnoj svinjarskoj proizvodnji, naročito u Rusiji i Belorusiji.

Srđan Milenović

Oblast: živinarstvo

Uža stručna oblast: ishrana i tehnologija uzgoja životinja, organizacija farmi, tehnoligija proizvodnje hrane za živinu

Dugogodišnje iskustvo u formiranju smeša za ishranu roditelja teških i lakih linija, brojlerskih smeša. Podrška na terenu farmerima u kooperantskim tovovima – monitoring objekata, davanje preporuka ishrane, praćenje zdravstvenog statusa životinja.

Branko Brkić

Oblast: preživari

Uža stručna oblast: farmski menadžment

Gotovo 20 godina iskustva u saradnji sa proizvođačima u regionu, u savetodavnoj ulozi – prvenstveno u domenu razvoja i stalnog unapređenja farmi (uslova na farmi, gentskog materijala, ishrane i dr.). Zatupa integralni pristup stočarskoj proizvodnji, baveći se svim važnim aspektima – komforom, isrhanom, genetikom i zdravstvenim status. Koordinira rad stručne služne Patent Co. i zajedno sa timom stalno radi na inovacijama postojećih proizvoda i razvoju novih.

Nikola Šaponjić

Oblast: preživari

Uža stručna oblast: ishrana i tehnologija uzgoja preživara

Zadužen za praćenje i formulacije premiksa, smeša i superkoncentrata za ishranu preživara u Patent Co. firmi, kao i za razvoj novih proizvoda. Iskustvo u rukovođenju proizvodnim procesima u fabrici stočne hrane. Dugogodišnje iskustvo u radu na terenu i podršci manjim i većim farmama, u domenu ishrane i menadžmenta farme.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA